Architektúra zameraná na užívateľa


Naše komplexné poznatky o potrebách nájomcov sú jedinečné, založené na vzájomnej dlhoročnej spolupráci. Budovy navrhujem tak, aby boli atraktívne pre potenciálnych nájomcov, čím myslíme nie len estetiku, ale predovšetkým efektívnejší spôsob fungovania každej spoločnosti.

Naše návrhy sú vyváženým riešením benefitov pre nájomcov, stavebnej ekonomiky, rýchlosti povoľovacieho procesu, dlhodobého užívania a nenáročnej správy. Navyše sú tým atraktívne pre banky na financovanie, či pri predaji.

Základný koncept sa následne vyvíja, konzultuje a detailne rozpracuje, čím sa finálny projekt stáva unikátnym s maximálnou možnou mierou pridanej hodnoty.


Kreativita, funkčnosť a návratnosť investície


Architekti tvoria neoddeliteľnú súčasť projektového tímu už v jeho začiatkoch pri zostavovaní biznis plánu spolu so špecialistami na Workplace, Change management či retailové stratégie. Výsledkom sú kreatívne a nekonvenčné riešenia, ktoré prispievajú k hodnote samotnej nehnuteľnosti. Vďaka tomuto prístupu dostáva proces koncipovania návrhu reálne dimenzie, tiež sa zjednodušuje diskusia o miere ambicióznosti projektu. Ide o dôležitý nástroj na prijímanie rozhodnutí bez rozdielu rozsahu, t.j. elementárnej inovácie alebo komplexnej renovácie.


Rýchla a plynulá realizácia


Výhodou nášho integrovaného prístupu a Value engineering-u v počiatočných fázach je eliminovanie nejasností a potenciálnych kolízií v realizačnej fáze. 
Idei a návrhy ihneď vyhodnocujeme z pohľadu technickej uskutočniteľnosti, finančnej náročnosti a dopadu na harmonogram. Architekti zostávajú angažovaní v priebehu celej realizácie, nielen počas projektovej prípravy. Výsledkom je dodržanie kvality a úrovne prevedenej realizácie. Pri takto nastavenom postupe sa tiež zvyšuje efektivita riadiaceho procesu.


Naša špecializácia:

Súvisiace služby

Kreatívne a funkčné návrhy optimálneho pracovného prostredia so zameraním na vaše ciele a firemnú identitu
CBRE je lídrom v tvorbe a realizácii kvalitného pracovného prostredia - workplace. Pomáhame spoločnostiam identifikovať a následne implementovať najlepšiu formu pracovného prostredia
Efektívne procesy, zníženie nákladov a spokojnosť zákazníkov sú našou prioritou číslo jedna po dokončení vašich nových kancelárií