Spolu s našimi klientmi pracujeme na zlepšení produktivity a efektívnosti – v rámci tejto problematiky sa zaoberáme aj aspektmi ochrany životného prostredia, odhadovaním budúceho vývoja zamestnanosti vo firme a dbáme na udržanie, resp. získanie nových talentov. Zabezpečujeme, aby sme pred dodaním stratégie rozvoja pracovného prostredia s transformačnými účinkami vedeli o konkrétnom podnikaní a systéme práce čo najviac.

Nech už je vaše obchodné a realitné portfólio akokoľvek veľké, tím CBRE môže zvýšiť jeho výkonnosť a zlepšiť vaše pracovné prostredie. Naši experti v tomto procese využívajú sofistikované nástroje na zmapovanie, analýzu dát a prípravu stratégie pracovného prostredia. Zmerajú obsadenosť, zanalyzujú váš priestor a pohyb zamestnancov, potom navrhnú a zavedú na mieru šité riešenia. Výsledkom je zmena priestoru, ktorá dodá vašej firme skutočnú konkurenčnú výhodu.

Pri zavádzaní zmeny je úspech zakotvený v spolupráci a komunikácii s tými, ktorí konkrétne pracovné prostredie denne využívajú. Vyvíjame štrukturované programy na podporu, vedenie a zapojenie zamestnancov do nového spôsobu práce, myslenia a správania.

Ako lídri v oblasti inovácií v pracovnom prostredí pri tvorbe jeho dizajnu nezabúdame ani na wellness, teda príjemný pocit zamestnancov na pracovisku. Realizujeme výskum a poradenstvo s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu spokojnosť pracovníkov vo vzťahu k usporiadaniu kancelárií, pracovným postupom a ich výraznejšiemu zapojeniu do procesov. To všetko firmám napokon umožní prekonať ich potenciál.

Vyššie úspory a výkon zamestnancov


Vylepšené pracovné prostredie nielenže robí zamestnancov šťastnejšími, ale tiež znižuje náklady. Konsolidáciou a zlepšením vašich kancelárií môžeme vytvoriť prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a inovácie, čo zase napomáha výraznejšiemu zapojeniu zamestnancov a ich zvýšenej spokojnosti.

Výhody optimalizovaných pracovných prostredí a holistického riadenia obsadenosti sú merateľné hodnoty. Tie zahŕňajú úsporu nákladov na nehnuteľnosť, redukciu uhlíkovej stopy, pritiahnutie a udržanie talentovaného personálu a analýzu údajov na zmeranie toho, ako dobre vaša nehnuteľnosť slúži vášmu podnikaniu.

V priemere náš tím CBRE pre pracovné prostredie dosahuje 20-percentné úspory nákladov na prenájom pomocou zníženia neobsadenosti, efektívneho dizajnu a nových postupov prideľovania a využívania priestoru.

Súvisiace služby

Kreatívne a funkčné návrhy optimálneho pracovného prostredia so zameraním na vaše ciele a firemnú identitu
Efektívne procesy, zníženie nákladov a spokojnosť zákazníkov sú našou prioritou číslo jedna po dokončení vašich nových kancelárií
Kvalifikované riadenie vášho stavebného projektu, s dodaním v stanovenom termíne, v dohodnutej kvalite a cene