Návrh a realizácia

Sťahovanie a uvedenie do pôvodného stavu

Riaďte svoje komplexné projekty sťahovania, vyradenia z prevádzky a uvedenia nehnuteľností do pôvodného stavu konzistentne, s minimálnymi prestojmi a bez prerušenia prevádzky.

move-manage-hero-alt-972x1296
Ponúkame celé spektrum služieb na sťahovanie a vyradenie z prevádzky, od plánovania sťahovania, cez komunikáciu a odstránenie nábytku, až po uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu

S nami sa môžete spoľahnúť na plne integrovaný prístup, organizáciu sťahovania, vyradenie z prevádzky a uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu v každej fáze, vrátane riadenia a manažovania interných podporných tímov a konzultantov. A vy sa môžete sústrediť na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.

Organizácia sťahovania

Minimalizujte prerušenie svojej činnosti a zvýšte spokojnosť zamestnancov vďaka pokročilému plánovaniu a strategickej komunikácii. Naši manažéri špecializovaní na projekty sťahovania zabezpečujú hladký presun, aby mohli vaši zamestnanci pracovať už od prvého dňa relokácie. Naše služby zahŕňajú rozvrhnutie priestorov a obsadenosti, organizáciu sťahovania, dodávky nového zariadenia, rovnako ako vypratanie a likvidáciu nepotrebného zariadenia.

Vyradenie z prevádzky

Spolupracujeme s našimi dodávateľmi a neziskovými organizáciami pri darovaní nepotrebného nábytku a vybavenia na dobročinné účely. Podporujeme naše aj vaše programy spoločenskej zodpovednosti a zároveň prispievame k dosahovaniu nulových emisií.

Uvedenie do pôvodného stavu

Disponujeme jedným z najskúsenejších tímov špecializovaných odborníkov na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu na svete. Postaráme sa o ukončenie vášho nájmu a vyriešime za vás všetky povinnosti súvisiace s uvedením nehnuteľnosti do pôvodného stavu. Naše vyjednávacie schopnosti sú založené na analýze prenájmov, na technických znalostiach budov, porozumení legislatíve a praxi v oblasti uvedenia nehnuteľnosti do pôvodného stavu. Pri všetkých našich činnostiach zohľadňujeme aktuálne podmienky na komerčnom trhu.

Kontaktujte nás

Pozrite si najnovšie správy a analýzy trhu

Náš tím odborníkov, ktorí sa zaoberajú prieskumom trhu, vám prináša presné dáta a komplexný prehľad o dianí na trhu.