Prísna kontrola a kvalitné poradenstvo


Naše rozhodujúce poradenstvo s plným servisom zabezpečuje nezávislý nákup za konkurenčné ceny a záväzok dokončiť váš projekt v dohodnutom čase a s naplánovaným rozpočtom. Účinné a profesionálne oddelenie nákupu vám poskytne úplný a komplexný prehľad všetkých výdavkov. Zapojíme vás do všetkých aspektov vášho projektu, aby sme vám pomohli robiť rozhodnutia založené na údajoch.


Skúsenosti, odbornosť a štruktúrovaný prístup

 

Vďaka viac ako 15-ročným skúsenostiam v oblasti realitných projektov, chápeme význam dobre štruktúrovaného harmonogramu, transparentného monitorovania, funkčných skúšok preberacích protokolov a BOZP. Naši vysoko kvalifikovaní manažéri zabezpečujú jasnú a dobre členenú štruktúru projektov a plán dokončenia, prispôsobený plán projektu, rozpočet a reporty o priebehu výstavby. Dohody o úrovni služieb dodávateľov zaručujú dohodnutú kvalitu a pomáhajú eliminovať nepredvídateľné riziká. Štandardizované kontrolné procedúry a reporty sú upravené ku špecifickým požiadavkám projektu čo do hĺbky detailu tak aj procesu.


Skvelý štart na vašej novej lokalite


Sťahovanie do vašich nových kancelárií musí byť dokonale pripravené a fungovať tak hladko, ako je to len možné, aby sa predišlo problémom a minimalizovali sa negatívne aspekty. Pomocou kontrolného zoznamu, plánu premiestnenia a pokynov zabezpečujeme hladký prechod na vaše nové pracovisko a zabezpečenie adekvátnej informovanosti v priebehu celého procesu.

Súvisiace služby

CBRE je lídrom v tvorbe a realizácii kvalitného pracovného prostredia - workplace. Pomáhame spoločnostiam identifikovať a následne implementovať najlepšiu formu pracovného prostredia
Kvalifikované riadenie vášho stavebného projektu, s dodaním v stanovenom termíne, v dohodnutej kvalite a cene
Kreatívne a funkčné návrhy optimálneho pracovného prostredia so zameraním na vaše ciele a firemnú identitu